Yangın tatbikatımız tamamlanmıştır.

Yangın tatbikatımız tamamlanmıştır.

Muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek için yangın tatbikatımız yapılmıştır.