1-GÜZEL AHLAK NASIL OLUR?

1-GÜZEL AHLAK NASIL OLUR?

ERDEMLİ KİŞİNİN VASIFLARI ?

1- Adalet 2- Affetmek 3- Ahde Vefa (Sözünde durmak) 4- Alicenaplık (Yüksek karakterli ve haysiyetli,faziletli,olmak) 5- Allah sevgisi 6- Arabulucu olmak 7- Ayıpları örtmek 8- Barışık olmak 9- Basiret ( İleri görüşlü olmak) 10- Cesaretli olmak 11- Cömert olmak 12- Dili tutmak 13- Dirayetli olmak(Derin görüş sahibi olmak) bilmek, tanımak 14- Diyanet  (Dinden olmak) 15- Doğruluk 16- Dostluk 17- Dua etmek 18- Edep 19- Emanet 20- Emniyet 21- Fazilet 22- Fedakarlık 23- Fetanet(Zeki olmak) 24- Firaset(Düşüncede tutarlı olmak, düşünerek davranmak) 25- Firar(Günahlardan uzaklaşmak) 26- Fütüvvet(Cömert ve asalet sahibi olmak, yiğitlik, delikanlılık) 27- Gına (Gözü tokluk) 28- Gıpta (İmrenmek) 29- Güçlü olmak 30)- Hakkaniyet (Erdemli, insaflı ve merhametli olmak) 31- Hakkı tavsiye 32- Hamd 33- Hasene (İyilik,güzel davranış) 34- Haşyet (İlahi korku, itaat, boyun eğmek) 35- Haya 36- Hazm (Sağlam karar almak, tedbir) 37- Hediyeleşme 38- Hicab (Örtünme) 39- Hidayet (Rehberlik, yol göstermek) 40- Hikmet (İlim ve akılla haret etmek, hayırlı iş yapmak) 41- Hilm (Yumuşak huylu olmak) 42- Himmet (Gayret gösterme) 43- Huşu (Saygılı olmak) 44- Hürmet (Başkalarına saygı göstermek) 45- Hürriyet (Allah’a tam kulluk) 46- Hüsnü zan (Başkaları hakkında iyi ve olumlu düşünmek) 47- İbadet 48- İbret almak 49- İcabet 50- İffet (Namuslu olmak)