AHLAKI GÜZELLEŞTİRMEK (TEHZİB)

AHLAKI GÜZELLEŞTİRMEK (TEHZİB)

Kalbin Dışa Akseden Çirkin Sıfatları 1- Ucub (İbadetini beğenme) 2- Riya (Gösteriş için ibadet etme) 3- Kibir (Büyüklenme) 4- Hased (Başkalarını çekememe) 5- Buhul (Cimrilik) 6- Kin (Başkalarına kötülük besleme) 7- Küfür (İslamı kabul etmeme) 8- Bid'ad (Dinde olmayan şeyleri benimseme) 9- Küfran-ı nimet (Nimetleri beğenmemek) 10- Halinden memnun olmama (şikayetçi olma) 11- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek (Ümitsiz olmak) 12-Allah'ın azabından emin olmak 13- Zalimi sevmek, ona yardımcı olmak 14- Salih kişilere buğuz etmek 15- Övülmeyi, dalkavukluğu sevmek 16- Kötülenmekten ve tenkit edilmekten korkmak 17- Boş ve faydasız şey ile meşgul olmak 18- Dünyalık için zilleti kabul etmek 19- Gerçek ve doğru şeyleri öğrenmemek 20- Korkak ve şüpheci olmak 21- Asabi (sinirli ve fevri olma) 22- Başkalarına zulüm yapma 23- Verdiği sözde durmamak 24- Uğursuzluğa inanmak 25- Su-i zanda (kötü zana) bulunmak 26- Haris (aç gözlü) olmak 27- Sefih (Başı boş) bir hayat yaşamak 28- Kendisini ilgilendirmeyen her işe karışmak 29- Hafif meşrep olmak, vakarını koruyamamak 30- İbadetlerde tembellik göstermek 31- Hayasız olmak (kimseden utanmamak) 32- Dünya işerinde çok hassas olmak, elden çıkmasına fazla üzülmek 33- Fitneci olmak (İnsanları birbirine takıştırmak) 34- İnatçı olmak 35- Enaniyetçi (Bencil, egoist,kendinden başkasını düşünmemek) 36- Münafık tabiatlı olmak 37- Daleveracı olmak 38- Nezaketsiz, kaba davranmak 39- Irz ve namus düşmanı olmak 40- Şehvet-perest olmak 41- Hatasını kabul etmemek 42- Fakirlikten korkmak, fakirliği sevmemek 43- Kadere dil uzatmak 44- Başkalarını ezmek ve eziyet etmekten zevk almak 45- Gönlü gam ve kederle doldurmak 46- Şahsiyetsizlik göstermek, vakarlı davranmamak 47- Geçmişi ile övünmek 48- Çalım satmak, kabadayılık yapmak 49- Başkalarında eksiklik aramak 50- Çok ve lüzumsuz konuşmak 51- Kendisini dinletmeyi sevmek, çenesi düşük olmak 52- Kendi kusurlarını unutmak 53- İşlerinde hileci olmak 54- Yalan söylemek 55- Allah'tan korkmamak 56- Yaptığı hatanın üzüntüsünü çekmemek 57- Başkalarıyla iyi geçinmemek 58- Asık suratlı olamak, gülmemek. Emekli Müftü Mustafa Koçyiğit