Mehmet Ali SULA Aslen Trabzon doğumludur.Birçok ilçede müftülük yapmış,en son Antalya İl Müftülüğü ve İzmir Merkez vaizliğinde bulunmuştur. Kestanepazarında öğrencilere arapça okutmuş;Vakfımız kuruluş yıllarında Yönetim Kurulunda ve Müdürlüğünde görev almıştır.06/05/2013 tarihinde vakfımıza hitaben bir mektup göndermiştir.Minnet ve şükranlarımızı sunarız...Mehmet Ali Sula halen  sağ olup hasta yatmaktadır.Dualarınızı beklemektedir...

Mehmet Ali SULA Aslen Trabzon doğumludur.Birçok ilçede müftülük yapmış,en son Antalya İl Müftülüğü ve İzmir Merkez vaizliğinde bulunmuştur. Kestanepazarında öğrencilere arapça okutmuş;Vakfımız kuruluş yıllarında Yönetim Kurulunda ve Müdürlüğünde görev almıştır.06/05/2013 tarihinde vakfımıza hitaben bir mektup göndermiştir.Minnet ve şükranlarımızı sunarız...Mehmet Ali Sula halen  sağ olup hasta yatmaktadır.Dualarınızı beklemektedir...

    DSC_0107 Bismihi Sübhaneh...                                                                                                                Evliyazade Vakıf Başkanlığına                                                                                                                                                     Yeşilyurt-İZMİR Allah'u Tealânın rızasına talip ihlâslı bir grup zevatın kurdukları Evliyazadmükemmel din ve devlet adamları yetiştirmeyi gaye edinmiştir. Bu gayenin tahakkuku için maddi,manevi büyük gayretler sarf edilmiştir. İstikbalde Evliyazade Vakfı Türkiye de özel vakıfların en büyüğü olacaktır denilmiştir. En hayırlı hizmet Kur'anı Kerim'e yapılan hizmet olduğu mülâhazasıyle işe ta'limi Kur'an ve hıfzı Kur'an ile başlamıştır. Esas gayeye ulaşmak için binalar inşa edilmiş,imkanlar hazırlanmıştır. Mükemmel Din ve Devlet adamı yetiştirmek için Dini ve Dünyevi en mükemmel tarzda tedrisat ulaşmak için hazırlıklar tamamlanmak üzere olduğu görülmüştür.Vakıfta rıza'i Barî uğrunda gayret sarf edenler er,geç (Vellezin cahedüü fîna...) ayeti celilesi mendukınca hedefe ulaşacaklardır. Özel olarak İlimlerin anası durumunda bulunan SARF,babası durumunda bulunan NAHV  ve diğer ulumi diniyye ve Arabiyye ile tedrisata başalanarak İmam-Hatip Okulları,İlâhiyat Fakülteleri ve benzer bilgi ve kültür müesseselerinde Zülcenahayn gençler yetiştirmeye sıra gelmiştir. Rasül'i Kibriya (a.s) Efendimizin ( İnnemel A'malü Binniyyat ve liküllimriin ma nevah) Buyruğu gereği niyet mükemmel,emin adımlarla ilerleme görülmektedir. Tevfikati Subhaniyyeye mazhariyet:bu vakfa hizmet ve gönül verenler için en büyük vesile'i saadet olsa gerek... Bu Vakfa hizmet verenlerden Darı bekaya irtihal edenlerin deber hayat bulunanların da bu sadaka'icariyeleri en hayırlı kazançları olsa gerekir.Cümlesinden Mevla'i Muteal Razî ola... En büyük dua bu dua olsa gerek...(Ve Rıdvanun mi...)