KUR’AN EĞİTİMİ

KUR’AN VE EĞİTİMİ

Sözlükte Kur’an: toplamak, okumak, tilavet etmek, anlamında mastardır. Terim olarak Kur’an: Hz. Muhammet S.A.V efendimize Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla indirilen, Arapça olan okunmasıyla ibadet edilen, hem yazıyla hem de ezberlenerek nesilden nesile tevatür yoluyla aktarılan en büyük mucizedir.

Kur’an-ı Kerim eğitimine ‘’asr-ı saadet’ten itibaren başlanıp, devam edildiği ve bu iş büyük bir özen gösterildiği, bilinen bir gerçektir. Kur’an’ın eğitim ve öğretimi en hayırlı iş ve bununla meşgul olanları ‘’ Ümmetinin en şereflileri’’ sayan Kur’an’ın tebliğcisi Hz. Peygamberdir. O’nun bu müjdesine nail olmak için ümmetin en büyükleri seferber olmuşlardır. Tarihi süreç içerisinde ufak tefek bazı aksaklık olmuşsa da bu güne kadar iman ehli aralıksız olarak Kur’an öğretimi ve eğitimini devam ettirmiştir.

Tilavet: Kur’an-ı Kerim‘i okumada kullanılan bir tabirdir. Tilavet Kur’an-ı Kerim‘i ibadet maksadıyla, bir niyete bağlı olarak okumaktır. Kur’an-ı Kerim’i sesli okumaktır. Tecvid kaidelerine dikkat ederek, harflerin sesi mahreçlerden çıkarılarak, harflerin sıfatlarına uygun olarak, vakıf ve ibtida (başlama)kurallarına riayet ederek yani tüm kıraat ve tecvid kaidelerine uyarak okumaktır. Tilavet şeklinde Kur’an okuyuşun kendine özel bir tarzı vardır. Bu şekilde Kur’an tilavetinin insan ruhuna hâkim olması ve onu ruhen yükseltmesi için Kur’an okuyan iyi bilmelidir ki okuduğu kelam, Allah’ın kelam sıfatının manası, beşer sıfatı olan harf ve ses içinde tecelli etmiş şeklidir. Yani Allah’ın sözüdür. Okuduğu Kur’an‘ın azamet ve ulviyetini idrak etmeli, Kur’an’a saygı ve tazim etmelidir. Okuduğunu düşünmeli, ağır ağır okumalıdır. Kur’an okuyan kişi okuduğu kısmın manasını anlamaya çalışmalı, Kur’an’ı anlamaya engel olan hallerden uzaklaşmalıdır. Hâddi zatında Kur’an okumak kolay bir iş değildir. Her el mushafa yapışamadığı gibi, her dil onun harflerini okuyamaz, her kalp onun manasını anlayamaz. Kur’an okuyan kimse bütün hitaplarında kendisinin kaydedildiğini kabul etmesi, her ayeti okudukça farklı bir hal olmalı, vecde gelmeli, kalbinde hüzün, korku ve ümit hâsıl olmalıdır. Vaid (korkutucu) ayetlerini okurken, korkusundan hemen ölecekmiş gibi küçülmeli, ferahlık ve müjde ayetlerini okurken, neşesinden uçan kuş gibi, sevinmelidir. Allah’ın zikri, sıfatları ve isimlerini zikreden ayetler geçtikçe Allah’ın yüceliği karşısında başını eğmeli, azametini(büyüklüğünü) düşünmelidir. Kur’an okuyan kişi kalbi ile Allah’ın kendisini gördüğünü dolayısıyla kendini aciz görüp, kendine verilmiş nimetlere bakmalı ona göre tazim ve ibadetleri gereği gibi yapmalı, günah işlemekten uzaklaşmalıdır.

Hz. Peygamber S.A.V.bir hadisi şerifinde şöyle buyurdu: ’’Kur’an okuyan mümin, kokusu ve tadı güzel olan turunçgiller gibidir. Kur’an okumayan mümin, tadı güzel fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’an okuyan münafık (facir) kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’an okuyan münafık (facir)ise kokusu kötü, tadı acı olan yaban keleği gibidir.’’(Buhari)

’Kim Kur’an’ı okur ve o’nu ezberlerse, Allah onu cennetine koyar ve ailesinden cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat etme hakkı tanır.    (Buhari – Müslim)

Kur’an’ın kıratı(okunması) sonsuz hazineye açılan bir kapıdır. O hazineden istifade edebilmek için, kıraat adabına riayet etmek lazımdır. Mehmet Akif merhum     ( 1873-1936) gaflet içinde yapılan ve maalesef bugün Müslümanlar arasında yaygın olan Kur’an kıraatini şöyle dile getirmiştir.

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezbere de!

Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?

Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan Kur’an’ın

Çünkü kaydında değil, hiç birimiz mananın

Ya açar nazm-ı celilin, bakarız yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkiyle bilin,

Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için.

Evet, sayın okurlar: Kur’an’ı okumak ve okutmak çok değerli ve mübarek bir iştir. Karabağlar Müftülüğü Evliyazade Akkuş Kur’an Kursu, Evliyazade Eğitim ve Sosyal yardımlaşma Vakfımız iaşe, ibate, ısınma aydınlatma vs. her türlü desteği ile Kur’an okumaya ve Kur’an’ın gönüllere kazınması (hafızlık)müessesine katkıda bulunmaya ve hizmet vermeye devam etmektedir. Maddi ve manevi destekte bulunmanız, okumamız okutmamız için aşağıdaki eğitim kadrosu ile hizmetinize amadedir.

Eğitim kadromuz:

Kurs yöneticisi: Safa SARICAOĞLU

Yurt yöneticisi:  Hatem GÖKYILDIZ

Hocalar:

1- Safa SARICAOĞLU 

2-Hatem GÖKYILDIZ

Belletmenlerimiz

1- Mehmet Emin  AYDEMİR

2- Muhammet DENİZ

     Vakıf Müdürü  :             Mustafa KOÇYİĞİT

      Vakıf Yurt Müdürü:       İsa KOÇYİĞİT